Ultraviolet & Eyes & Lens

Ultraviolet & Eyes & Lens

รังสีอัลตราไวโอเลต กับดวงตา และเลนส์

**Key message**

  1. UV protection 99-100% หรือ UV 400 nm คือคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของเลนส์แว่นที่ดี
  2. ไม่ว่าจะเลนส์ใสหรือเลนส์สีเข้ม ก็สามารถป้องกัน UV ได้เหมือนกัน

Ultraviolet (UV) คือรังสีพลังงานสูงกว่าแสงที่เรามองเห็นได้ (visible light) มีความยาวคลื่นในช่วง 100 – 400 นาโนเมตร เราจึงไม่สามารถมองเห็น UV ด้วยตาเปล่าได้

โดยรังสี UV มีแหล่งกำเนิดใหญ่ที่สุดคือดวงอาทิตย์ จึงเป็นรังสีที่มาพร้อมแดดในชีวิตประจำวันโดย ซึ่งก่อให้เกิดทั้งประโยชน์ และโทษ

ประโยชน์ของรังสี UV ต่อร่างการมีมากมาย หากได้รับในปริมาณที่พอเหมาะ หรือใช้ให้ถูกวิธี

แต่กับดวงตาแล้ว รังสี UV ก็สามารถก่อให้เกิดโรคได้มากมายเช่นกัน โดยสามารถก่อโรคได้ตั้งแต่

 • โรคมะเร็งที่เปลือกตา
 • ต้อลม (pinguecula)
 • ต้อเนื้อ (pterygium)
 • ต้อกระจก (cataract)
 • ไปจนถึงจอประสาทตาเสียหาย (solar retinopathy)

ซึ่งเราสามารถป้องกัน โรคที่อาจเกิดจากรังสี UV เหล่านี้ได้ โดยการใช้เลนส์แว่นตาที่มีคุณสมบัติพื้นฐาน ที่สามารถป้องกัน UV ได้ 99-100% ตามมาตรฐาน หรือที่ระบุว่า UV 400 nm ก็ได้เช่นกัน

โดยที่สีของเลนส์ไม่มีผลต่อการป้องกัน UV ไม่ว่าเลนส์ที่ใส่จะเป็น

 • เลนส์ใส
 • เลนส์ photochromic (เลนส์ที่เปลี่ยนสีเข้มขึ้นเวลาออกกลางแจ้ง)
 • เลนส์สีเข้ม (เลนส์แว่นกันแดด ที่เราคุ้นตา)

เลนส์ photochromic และเลนส์สีเข้มจะกรอง visible light ได้ จึงทำให้รู้สึกสบายตามากกว่าเวลาที่เราอยู่กลางแจ้งมากขึ้น แต่ที่สำคัญขอเพียงเป็นเลนส์ที่ได้มารตฐานการป้องกัน UV ได้ 99-100% ก็สามารถป้องกัน UV ได้เหมือนกันทุกประเภทค่ะ

นอกจากนี้ ทาง American Academy of Ophthalmology (AAO) แนะนำการดูแลสุขภาพตาง่ายๆ โดย

 • Daily UV protection (ใส่แว่นกันรังสี UV เมื่ออยู่กลางแจ้งเป็นประจำ) ด้วยเลนส์ที่ป้องกัน UV ได้ 99-100%
 • ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye exam) ประจำทุกปี โดยเฉพาะในคนที่อายุเกิน 40 ปี ขึ้นไป

 

เรามาเริ่มดูแลดวงตาได้ง่ายๆ ในทุกวัน ด้วยการปกป้องดวงตาจากรังสี UV กันนะคะ

แล้วพบกันที่ร้านค่ะ

หมอฝ้าย จักษุแพทย์

Dr.Fine, M.D. Ophthalmologist

 

บทความนี้อ้างอิงจาก American Academy of Ophthalmology (AAO)

For more information, please visit these links

https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/sun

https://www.aao.org/eye-health/glasses-contacts/sunglasses-3

July 12, 2023

Share this article :

Copied